Beste patiënten, cliënten, 


Naar aanleiding van het uitbreken van het Coronavirus willen wij u informeren over de richtlijnen en aanbevelingen geldig in onze groepspraktijk.

De praktijk blijft bereikbaar en de consultaties gaan door met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen. Consultaties via telefoon of video blijven mogelijk. Heb je andere vragen, stel ze gerust per mail of telefoon. Wij volgen alles zo goed als mogelijk op.

Wij vragen uw aandacht voor volgende maatregelen:

  • Bij symptomen van verkoudheid of griep (koorts, hoesten, keelpijn), annuleer dan tijdig (telefonisch of via mail) uw afspraak. Contacteer ons opnieuw zodra de symptomen volledig verdwenen zijn (min.10 dagen na het optreden ervan).
  • Gelieve aan te bellen op het uur van afspraak, niet vroeger.
  • Gelieve uw handen grondig te ontsmetten bij het binnenkomen en bij het verlaten van de praktijk.
  • Respecteer 1,5 meter afstand tussen uzelf en andere mensen.
  • Gelieve niet cash te betalen.

Ons team neemt ook nog volgende maatregelen:

  • Wij wassen en ontsmetten onze handen voor en na elke consultatie.
  • Patiënten/cliënten die symptomen vertonen worden gevraagd terug naar huis te gaan.
  • Wij trachten contact tussen patiënten/cliënten onderling zoveel mogelijk te vermijden.

Dit alles om onze zorg zo lang mogelijk voor iedereen te kunnen waarborgen, zonder de gezondheid in gevaar te brengen.

Samen staan we sterk tegen het Coronavirus!

Het Anthe-team