VERLOOP BEHANDELING

Na de intake gesprekken worden werkdoelen geformuleerd en in samenspraak een behandelingsplan voorgesteld. Indien nodig kunnen andere diensten of personen hierbij betrokken worden.
Een doorverwijzing voor behandeling, psychodiagnostisch onderzoek en/of aanvullend advies, zowel binnen als buiten de groepspraktijk, behoort tot de mogelijkheden.
De verwijzer zal in het kader van een goede samenwerking en uiteraard na schriftelijk akkoord van de patiĆ«nt op de hoogte gebracht worden van de aanmelding en het verdere verloop van de behandeling.
Het afronden van de therapie gebeurt in overleg. Na een aantal maanden informeren wij via mail hoe het met u gaat. Hierop kan u, geheel vrijblijvend, mondeling, telefonisch, per brief of via e-mail reageren.
Al onze medewerkers respecteren de deontologische code en het beroepsgeheim.