woorden

Welkom

Anthe is een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychiatrie en psychotherapie, gevestigd te Kontich bij Antwerpen.

Iedereen kan er terecht, op eigen initiatief of na verwijzing door een hulpverlener, voor psychologische, psychiatrische en relationele problemen.

Het Griekse woord Anthe betekent "groei". Het symboliseert de evolutie van de praktijk en tevens hetgeen we beogen in de samenwerking met patiĆ«nten. "Groei, ontwikkeling en evolutie" heeft voor elke patiënt een eigen betekenis, wat voor het psychotherapeutisch proces een belangrijk uitgangspunt is.